I lager.

Stress och motståndskraft

180 kr

Stress och motståndskraft är en reviderad upplaga av boken med samma namn som vi släppte 2015. Boken innehåller en introduktion till vad stress är, vad som orsakar stress, sex problem som ofta orsakar stress i organisationer och lösningar på dessa problem och 10 övningar som går att göra själv och i grupp för att förebygga och hantera stress. Boken bygger på kunskap och erfarenheter från Maktsalongens fleråriga arbete med stress i ideella organisationer.